Boliggrenda

Tomtekartet viser tomtene som Kvennstøa boliggend består av.

Fakta:

 • 52 store boligtomter på mellom 1 og 2 dekar.
 • Selvbyggertomter; det kan bygges hus fra hvilken som helst leverandør.
 • Det kan bygges store hus med variert bygningsutforming.
 • Gode grunnforhold, med lyse og solrike omgivelser.
 • Utsikt til Tynsetbygda, Fåstenen, Haveren, Storkletten og Tronfjell.
 • Boliggrend som er utformet med utgangspunkt de koselige og populære parkkvalitetene fra en småby.
 • Grønne arealene i parkmessig stil med parkområde med benker, lekeapparater, balløkke og et eget aktivitetsområde med ake- og hoppbakke mm.
 • Asfalterte veger, gang- og sykkelveger og gatelys.
 • Vann- og avløp, samt overvannsledning for tak- og dreneringsvann.
 • Kort veg langs gang- og sykkelveg til sentrum.
 • Fibertilknytning for bredbånd og kabeltv.
 • Tur- og rekreasjonsområder i nærområdet med oppgrusete turveger i boliggrenda.
 • Stort friluftsområde med muligheter for å tilrettelegge for eksmpelvis vannspeil, gapahuk, sykkelbane eller isbane, skiløyper vinterstid.