Kontakt

Dersom du vil ha tilsendt mer informasjon med store tomtekart, planbeskrivelse, prisbeskrivelse, reguleringsbestemmelser eller annen informasjon, vennligst ta kontakt med en av kontaktpersonene til venstre på siden.

Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende befaring i boliggrenda for å kikke på tomter eller svarer på andre spørsmål som du eventuelt måtte ha. Hele området er i dag målt opp og merket med markerte pæler som viser senterlinje for veg og alle tomtehjørner. Det er også satt opp et lite skilt som viser tomtenummer og størrelse.

Ved innkjøringen til VEG2 og der gang- og sykkelvegen er etablert er det også satt opp informasjonsskilt som viser boliggrenda. Slik ser skiltene ut: