Plandokumenter

Kvennstøa boliggrend

Kvennstøa boliggrend utgjør mesteparten av reguleringsplanen for Kvennstøa boligområde. Stort kart vedlagt som PDF: Kvennstøa boliggrend

(Dersom du har problemer med å laste opp kartet direkte, kan du høyreklikke på dokumentet og lagre dokumentet på datamaskinen din før du åpner kartet).

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplanen har reguleringsbestemmelser som gir føringer for hvilken bebyggelse som tillates for hver tomt. Reguleringsbestemmelsene ligger vedlagt som PDF: Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Under følger en utfyllende planbeskrivelse som beskriver reguleringsplanen og beskriver Kvennstøa boliggrend. Vedlagt som PDF: Planbeskrivelse

Ortofotoet viser avgrensingen av Kvennstøa boliggrend med rød stipling og avgrensingen av hele reguleringsplanen for Kvennstøa bolligområde med oransje stipling.                                                                                                                      Nord ↑

Kvennstøa boligområde

Reguleringsplanen for Kvennstøa boligområde ble vedtatt i Tynset kommunestyre den 24. november 2009. Kartutsnittet over viser hvor stor del av reguleringsplanen som Kvennstøa boliggrend utgjør av denne reguleirngsplanen. Reguleringsplanen for Kvennstøa boligområde er vedlagt som PDF: Kvennstøa boligområde

(Dersom du har problemer med å laste opp kartet direkte, kan du høyreklikke på dokumentet og lagre dokumentet på datamaskinen din før du åpner kartet).