Priser

Tomtenummer Størrelse * Pris *’ Status
1 1238 SOLGT
2 1436 SOLGT
3 1550 440 000
4 1241 SOLGT
5 1248 SOLGT
6 1282 SOLGT
7 1366 SOLGT
8 1318 430 000 RESERVERT
9 1338 SOLGT
10 1346 SOLGT
11 1366
SOLGT
12 1215 SOLGT
13 1241 SOLGT
14 1206 SOLGT
15 1192 SOLGT
16 1160 SOLGT
17 1826 SOLGT
18 1220 430 000
19 1141 SOLGT
20 1648 SOLGT
21 1578
SOLGT
22 1593 SOLGT
23 1668    SOLGT
24 1383 SOLGT
25 1340 435 000 RESERVERT
26 1389 435 000
27 1227 435 000
28 1023 430 000
29 1316 SOLGT
30 1160 SOLGT
31 1156 SOLGT
32 1445 SOLGT
33 1138 SOLGT
34 1228 SOLGT
35 1327 SOLGT
36 1173 SOLGT
37 1091
SOLGT
38 1574 SOLGT
39 1639 SOLGT
40 1604 SOLGT
41 1244 SOLGT
42 1009 SOLGT
43 1615 SOLGT
44 1874 SOLGT
45 1528 SOLGT
46 1600 SOLGT
47 1964

SOLGT
48 1663
SOLGT
49 1632
SOLGT
50 1618 SOLGT
51 1626 SOLGT
52 1785 SOLGT
B1 7903 SOLGT
Størrelsene på tomtene er teoretisk beregnet uten oppmåling i marka. Endelig tomtestørrelse fastsettes endelig ved oppmåling av tomt og overlevering av skjøte.

Pris

Prisen per tomt inkluderer ikke kommunale avgifter for tilknytningsavgift til vann- og avløp, og kommunalt oppmålingsgebyr. Omkostninger ved salg som tinglysningsgebyr og dokumentavgift til staten kommer i tillegg.
Prisen på tomtene som ikke er solgte eller reserverte kan endres uten nærmere varsel.