Området bygges ut av Kvennstøa Boliggrend AS.

Organisasjonsnummer:
995 520 958

 

 

Har du spørsmål eller ønsker å få tilsendt mer informasjon?

Kontakt:
Jakob Nordstad
mobil 970 03 854
epost: jn@planraad.no

eller

Arne Støholen
mobil 906 77 388

Velkommen til Kvennstøa boliggrend

Kvennstøa boliggrend er utformet med utgangspunkt i de koselige og populære parkkvalitetene fra en småby, der de grønne arealene opparbeides i en helhetlig parkmessig stil.

Rundt parkarealene er det lagt til rette for 52 store selvbyggertomter der en selv får velge hvem som skal bygge drømmehuset, fra hvilken som helst leverandør.

Gang- og sykkelveier og atkomstveier asfalteres og belyses slik at området får et sterkt kvalitetspreg.

Ta en titt her:

http://www.youtube.com/watch?v=yOTg13BWGSU

I tillegg til tomtenes gode grunnforhold, med lyse og solrike omgivelser, har flere av tomtene utsikt til Tynsetbygda, Fåstenen, Haveren, Storkletten og Tronfjell.

“Det er en slik kvalitet, med helhet og mangfold som skaper et populært og koselig bomiljø.”